Uppdatering Lydnadsklass

Uppdatering av LYDNADSTÄVLINGSLEDARE inför de nya reglerna kommer att ske på Vrigstad Värdshus den 9 oktober kl 09.00.

Uppdatering av de DOMARE som dömer Lydnadsklass kommer att ske på Vrigstad Värdshus den 13 november kl 09.00.
Denna uppdatering är obligatorisk för alla som vill fortsätta döma lydnadsklass efter 31 december 2016.

/Distriktets tävlingssektor

 

Oförändrade regler för mentaltest

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har beslutat om oförändrade regler för mentaltest (MT) 2017-2021.

Svenska Brukshundklubben har ansökt om nya regler för mentaltest, MT.

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslutade dock vid sitt sammanträde 2016-09-08 att nuvarande regelverk ska gälla även under perioden 2017–2021.

Svenska Brukshundklubben behöver nu bereda frågan utifrån de förutsättningar som beslutet medför. Löpande information kommer.

Mer information om beslutet finns på Kennelklubbens hemsida.