Problem med SBK Tävling om man ej har uppdaterad webbläsare

Det är viktigt att man har en uppdaterad version av webbläsare då man ska hantera sitt konto, anmäla till tävlingar etc. i SBK Tävling/SSRK prov.

Internet Explorer 8 eller tidigare versioner är problematiska och fungerar inte bra alls att använda.
Men uppdaterade versioner av Microsoft Edge, Firefox, Chrome och Opera ska fungera.

Så om du vet med dig att du har problem att se allt i SBK Tävling/SSRK prov så uppdatera din dator med någon av ovanstående webbläsare.

Avelskonferens

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa bjuder in alla medlemmar till en avelskonferens i form av ett webbinarium lördagen den 17 oktober.

Länk till anmälan och mer information TRYCK HÄR

Information om Stripe –

Information om Stripe – online betalning i SBK Tävling mail från Tävlingsavdelningen Kontaktuppgifter längre ner i mailet

Sändlista: Detta mail går ut till alla arrangörer i SBK Tävling, SBK distriktens- och rasklubbarnas tävlingsavdelningar samt SHU och SKK.

Hej,

Sedan våren 2020 har vi lämnat Dibs som online betalning och har övergått till en ny betalningslösning via Stripe.

I bifogad fil får ni information om detta. LÄNK

Vänliga hälsningar
Camilla Hjort


Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 41, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

tavling@brukshundklubben.se

Ansökningstid för tävlingar

Mail ifrån tävlingsavdelningen om Flyttad ansökningstid för tävlingar kontaktuppgifter för frågor längre ner i mailet

Hej

Se nedan utdrag ur justerat protokoll från SBK:s Utskott för prov och tävlings möte nr 7/2020 (2020-08-31):

________________________________________________________


§ 105
  BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN

g) Ansökningstid för prov/tävlingar till nästa år

Enligt nuvarande bestämmelser ska ansökan om prov/tävlingar till nästa år vara inne senast 15 september året innan för tävlingar som ska arrangeras 1 januari – 30 juni.
Nu i coronatider önskar arrangörer ha längre tid på sig men tanke på alla krav och rekommendationer som finns, så som gamla funktionärer etc. för att hinna rodda i vem som kan döma och vad man ska kunna arrangera.

Utskottet beslutade att flytta fram sista datum för ansökan om prov/tävlingar till 15 november 2020 för tävlingar som ska arrangeras 1 januari – 30 juni 2021.

__________________________________________________________

Vänliga hälsningar
Camilla Hjort


Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 41, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

tavling@brukshundklubben.se

Flyttad ansökningstid för tävlingar

Lottning vid bruksprov

Lottning vid bruksprov Kopia av mail utsänt av tävlings sektorn centralt
kontaktuppgifter för frågor finns i inlägget

Hej,

På förekommen anledning då jag fått förfrågan angående lottning vid bruksprov kommer detta mail till er.

Jag vill att ni sprider detta mail till alla era underliggande klubbar som arrangerar bruksprov.

Vi vet att det är mycket att hålla reda på nu i denna olycksaliga pandemi men vi vill uppmärksamma er på att den prioritering som finns inbyggd i SBK Tävling är den som ska användas, ingen manuell handpåläggning ska ske efter att man prioriterat. Om man som klubb vill använda sig av den generella dispensen som ger rätt att sätta begränsningar för vilka man tar emot på tävling, t.ex. utifrån avstånd så ska det framgå tydligt i förväg och de man då bedömer inte tillhör regionen eller har rest för långt ska återbetalas och plockas bort innan prioriteringen.

Följande finns att läsa i FS protokoll från den 29 augusti § 207

b) Klubbverksamhet

SKK/CS har från den 15 augusti lättat på riktlinjerna gällande antalet samtidiga personer vid arrangemang i enlighet med det som Riksidrottsförbundet(RF) och Polisen överenskommit om. Information om detta finns på SKK:s hemsida från beslut taget 20 juli. Det är fortsatt så att det personliga ansvaret är viktigt samt att klubbarna ska vara noga med att genomföra riskanalyser inför olika arrangemang. Det gäller även resandet där man som enskild person noga överväger nödvändigheten i att resa och att man använder sitt goda omdöme och gör kloka val. Det finns fortsatt en generell dispens för klubbarna att utfärda geografiska begränsningar men det är av största vikt att det framgår vid utannonsering av verksamheten och att man som arrangör också tar hänsyn till personers hemvist vilket inte behöver betyda samma som folkbokföringsadress.

Vänliga hälsningar
Camilla Hjort


Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 41, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

tavling@brukshundklubben.se

Lottning vid bruksprov