Tävlingar 2021

Tävlingssektorn vill att alla klubbar som inte lagt
in nästa års tävlingar på SBK tävling gör detta.
Skulle ni vilja lägga till eller ta bort någon
tävling för tiden 1 Januari – 30 Juni 2021 måste
ni ta kontakt innan 15 Sept.

SBK Smålandsdistriktets Tävlingssektor.
Erik Rosander
Lars Hellman

Tävlingar 2021

Tävlingssektorn vill att alla klubbar som inte lagt in nästa års tävlingar på SBK tävling gör detta. Skulle ni vilja lägga till eller ta bort någon tävling för för tiden 1 Januari – 30 Juni 2021 måste ni ta kontakt innan 15 Sept.

SBK Smålandsdistriktets Tävlingssektor.

Erik Rosander & Lars Hellman

Uppdaterad information gällande riktlinjer kring Corona 20 juli

SKK:s presidium har tagit del av utfallet mellan det samråd som bedrivits mellan Riksidrottsförbundet och Polisen vilket också medför ändrade rekommendationer för vår verksamhet i positiv mening.
Ta del av hela uttalandet via denna länk.
https://www.skk.se/contentassets/111b0bfa29ab4b0aa1a25f135971ba0f/uppdaterad-info-om-covid-19—cs-presidium-beslut–20-juli.pdf

Räddningshundsutbildning

Informationsmöte för Räddningshunds utbildning i SBKs regi som börjar i höst
När: 16 och 23 augusti
Plats: Attila BK i Skillingaryd, Kl 15.00 båda tillfällen

Föranmälan till träffarna krävs då inte för många får komma samtidigt.
Mail: ericson@vmomail.se
Tel 070-5190866

Varmt välkomna!

Thomas & Vivvi

Rekommendationer för hundverksamhet från och med 10 juni

Då det kommit till distriktsstyrelsens kännedom att både funktionärer och tävlingsekipage som fyllt 70 år  väljer att tävla eller döma tävlingar, trots utfärdade restriktioner, vill distriktsstyrelsen vädja till samtliga Smålands medlemmar att respektera de riktlinjer och restriktioner som ges av SKK/SBK. Inte enbart av egna hälsoskäl utan även av respekt till våra medmänniskor.

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse uttrycker en fortsatt oro för spridning av Covid-19 och har därför en fortsatt strikt linje gällande klubborganiserad hundverksamhet.

För att värna om medlemmars liv och hälsa står Svenska Kennelklubben (SKK) fast vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Som specialklubb under SKK följer Svenska Brukshundklubben dessa riktlinjer.

Du kan ta del av den fullständiga informationen som gäller vår verksamhet på SKK:s hemsida.