Info från SBK centralt

Hej

Med anledning av en del frågor som uppkommit gällande att som klubb inom SKK:s och därmed också SBK:s organisation upplåta/hyra ut mark till arrangemang som t.ex. blandrasutställningar kommer här ett protokollsutdrag gällande policyfrågor. Utdrag från SKK/UtstK protokoll 8 juni 2015:

”På förekommen anledning diskuterade SKK/UtstK praxis kring upplåtande/uthyrning av till SBK hörande brukshundklubbars (BK) områden till organisationer där arrangemanget inte är i linje med SKK-organisationens policy.

SKK/UtstK har uttalat att klubbar tillhörande SKK i enlighet med tidigare praxis har möjlighet att upplåta sina områden till organisationer som inte tillhör SKK, för allmän hundtträning/-tävling, som exempelvis träning/tävling inom agility och rallylydnad, under förutsättning att den följer SKKs policy för hundhållning och träningsmetoder. Däremot tillåts inte upplåtande/uthyrning till organisationer som inte ingår i SKK-organisationen för arrangemang avseende exteriörbedömning eller bedömning av rastypiska egenskaper. Punkten förklarades omedelbart justerad.”

Det är mycket viktigt att ni vidarebefordrar detta till era respektive klubbar.

Trevlig midsommar!

Vänliga hälsningar
Therese Palm
Handläggare
Utskottet för avel och hälsa
Svenska Brukshundklubben
Växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20
therese.palm@brukshundklubben.se<mailto:therese.palm@brukshundklubben.se>
www.brukshundklubben.se<http://www.brukshundklubben.se/>

Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle

INFO FRÅN RUS

 INFO FRÅN RUS

Ni som saknar kompetensbevis avseende;

·         MH figurant (eller MH figurant utan avståndslek)

·         MT figurant (eller MT figurant utan social gubbe)

·         Testledarutbildning MH

·         Testledarutbildning MT

 var god kontakta RUS sektorn så ombesörjer vi detta
mvh/RUS sektorn