Information till klubbar med MH-verksamhet

Information till klubbar med MH-verksamhet
En av våra lokalklubbar har uppmärksammat oklarheter vid anmälan till MH, vi skickade vidare deras frågeställning till förbundet –Utskottet för avel och hälsa. Eftersom frågorna och svaren är av intresse för fler klubbar i vårt distrikt med MH verksamhet, bifogar vi dessa i följande dokument.