Dags att ansöka om utställning 2018

Dags att ansöka om utställning 2018 Att arrangera en utställning kräver framförhållning, planering och engagemang. Att ansökan om officiell utställning sker alltid tre år innan arrangemanget avses att hållas. Anledningen till detta är att Svenska Brukshundklubben söker om dessa arrangemang hos Svenska Kennelklubben som i sin tur ska sammanställa alla arrangemang för alla rasklubbar, specialklubbar … Continue reading Dags att ansöka om utställning 2018

Protokoll från SBK-kongress

Protokollet från årets kongress är nu justerat och klart, och finns att läsa på SBK:s hemsida via följande länk: http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/organisation/kongress/kongress-handlingar-protokoll/ På hemsidan finns även de sju bilagorna som hör till protokollet.