Pr/Info

Välkommen till Gruppen för PR/Info!

PR/Info har hand om uppdateringar av hemsidan, vår facebooksida och tar emot och vidareförmedlar ansökningar om förtjänsttecken.

Klicka på bilden för att läsa distriktets nya broschyr sbk smålsnd broshyr
Läs gärna om vår Verksamhetsplan Web 2018
Vill du låna Rollups?

Ansvarig:
Sanne Laursen mail: 3.ledamot@sbksmaland.se
Storgatan 45
384 30  Blomstermåla
Tel 070/570 25 09

Hemsida och facebook:
Anitha Alarik Mail: 2.ledamot@sbksmaland.se
Hällarydsvägen 24
574 93 Vetlanda