Pr/Info

Välkommen till Gruppen för PR/Info!

PR/Info har hand om uppdateringar av hemsidan, vår facebooksida och tar emot och vidareförmedlar ansökningar om förtjänsttecken.

Klicka på bilden för att läsa distriktets nya broschyr sbk smålsnd broshyr
Läs gärna om vår Verksamhetsplan 2017
Vill du låna Rollups?

Sektorsansvarig:
Vakant

Hemsida och facebook:
Eva Bergzén Mail: pr@sbksmaland.se
Sälgstigen 8C
352 45 Växjö