Rasutveckling

Välkommen till Rasutvecklingssektorn!

Inom den här gruppen finner du både mentaldelen och utställningsdelen. Denna arbetsgrupp sköter dessutom verksamheten som rör SBK-rasernas utveckling, ex mentalbeskrivningar, utbildning av funktionärer till dessa prov samt utställningar.

Ansökan om utställning 2020


Kvalitetssäkring MH/MT banor
Verksamhetsplan Rus Mental 2018

 

Resultat

 

Vill du skicka post till, eller ha kontakt med utställningssektorn, kontakta

Angelita Nooni Mail: rus-utstallning@sbksmaland.se
Rommelsjö 22
560 30 Tenhult
036-39 00 18
0709-31 89 82

Vill du skicka post eller komma i kontakt med mentalsektorn, kontakta

Michael Rosell Mail: rus-mental@sbksmaland.se
Bosshagsgatan 24
554 46  Jönköping
036-307 153
073-375 65 15