Ansökan om utställning för 2020

Nu är det hög tid att ansöka om utställning 2020

Att arrangera en utställning kräver framförhållning, planering och engagemang. 

Tidigare har ansökan om officiella utställningar gjorts tre år i förväg. Mycket av förutsättningarna runt en utställning kan dock hinna ändras under tre år.

Enligt önskemål provar vi därför nu att senarelägga sista ansökningsdatum till två år innan det år utställningen ska äga rum. 

Ansökningar om officiella utställningar 2020 ska vara kansliet tillhanda senast den 1 augusti 2018 (istället för 30 oktober 2017 enligt tidigare rutin).Senare än så kan vi inte lägga sista ansökningsdatum.  Anledningen till det är att Svenska Brukshundklubben söker om dessa arrangemang hos Svenska Kennelklubben som i sin tur ska sammanställa alla arrangemang för alla rasklubbar, specialklubbar och länsklubbar.

 

Hur söker man?

Lokalklubb

Fyll i blanketten Ansökan om utställning – Lokalklubb 

Skicka in denna till ditt distrikt senast 15 juli ansökningsåret (2018 nästa gång).

samtliga lokala klubbar som har önskan att göra en officiell utställning inom Smålands distrikt kan erbjudas hjälp i form av planering, och utbildning om hur och vad som ska göras. 

Backa därför inte på att ni är osäkra nu, vi hjälps åt.
Varje klubb ska ha möjlighet att utbilda CUA, Ringsekreterare och funktionär
kontakt: 
Angelita Nooni, angelita@angelita.se

Distriktet ska sammanställa era lokalklubbars arrangemang och skicka in till SBK

Skicka in er sammanställning senast 1 augusti ansökningsåret (2018).

Rasklubb

Sammanställ era utställningsarrangemang och fyll i dessa i formuläret längre ned på sidan. 

När ni skickat in detta får ni ett bekräftelsemail på angiven mailadress där ni får en sammanställning av ansökta utställningar. 

Skicka in er sammanställning senast 1 augusti ansökningsåret (2018).

Allmänt

Samtliga arrangörer av utställningar skall ha minst en, gärna flera utställnings-arrangörsutbildade funktionärer. 

Uppgift lämnas på avsedd plats på blanketterna – lokalklubbar – distrikt och rasklubbar.