Verksamhetsplan Rasutvecklingssektorn Mental 2016

Fokus har under året varit på att hålla listan med mentalfunktionärer uppdaterad.

SBK:centralt har under de senaste åren arbetat med att kvalitetssäkra mentalbanor, och som ett led i detta arbete vill man att varje distrikt utser en bankontrollant/kvalitetssäkrare. Smålandsdistriktet har tillfrågat Carina Melanoz, som tackat ja till detta.

 

Rasutvecklingssektorn
Michael Rosell
Mikael Eriksson