Tävling

Välkommen till Gruppen för Tävling!
Gruppen samordnar bruks- och lydnadsprov samt utbildar funktionärer för verksamheten.

Inbjudan till skyddshundkonferens 18 mars 2017


Utbildningsmateriel vidareutbildning lydnadsdomare och tävlingsledare

Ansökan om prov 2017
Läs gärna om vår Verksamhetsplan för 2016.
Lista på våra funktionärer hittar du här
Här finns våra utbildningar och kurser inom tävlingssektorn
Distriktsgrupp träningsansvarig skydd
Statistik

Kontakt
Vill du ha kontakt med Gruppen för Tävling, skicka ett mail till tavling@sbksmaland.se

Tävlings och Provredovisning
Alla redovisningar av lydnads- och brukstävlingar samt ansökan om skyddslicens skickas till sektorsansvarig. Tävlingsredovisningarna skall vara tävlingssektorn tillhanda senast 7 dagar efter tävling.

Sektorsansvarig: 
Erik Rosander Mail: tavling@sbksmaland.se
Björkhaga
333 76 Reftele
0371-210 73
0705-56 10 73

Lydnadsansvarig
Karin Falk Mail. falkarna@gmail.com
Brändögatan 2
33132 Värnamo
Tel.0730-515984