Tävlingssektorn

Välkommen till Gruppen för Tävling!
Gruppen samordnar bruks- och lydnadsprov samt utbildar funktionärer för verksamheten.

SektoransvarigErik Rosander 0705-561073 MAIL
Ledamot/lydnadKarin Falk 0730-515984 MAIL

Smålands tävlingar med domareuppdrag LÄNK

Verksamhetsplaner
Verksamhetsplan Bruks 2020LÄNK
Verksamhetsplan Lydnad 2020LÄNK

Tävlings och Provredovisning

Redovisa alla resultat från Lydnadstävlingar till Karin Falk, mail: falkarna@gmail.com.

Alla redovisningar av Brukstävlingar och ansökan om skyddslicens skickas till Distriktets tävlingsektor. Tävlingsredovisningarna ska vara D.T.S. (Erik Rosander) tillhanda senast 7 dagar efter tävling.
tavling@sbksmaland.se

Funktionärer
Bruks och lydnadsdomare20201016NK
Lydnadsdomare20200214LÄNK
Tävlingsledare Bruks20200319LÄNK
Tävlingsledare Lydnad20200319LÄNK
Tävlingsekreterare Lydnad20200210LÄNK
Tävlingssekreterare Bruks20200219LÄNK
Skyddsfiguranter20200214LÄNK
Träningsansvariga SKYDD20200214LÄNK
Anteckningar från konferenser
Lydnadskonferens 2018 20180203 LÄNK
Bruksdomarkonferens 2018 20180203 LÄNK
Möte för TS och TL 2018 20180224LÄNK
Bruksdomarekonferens20190216LÄNK
Lyd domare, TL Konferens20190317LÄNK
Bruksdomarekonferens 20200215LÄNK
Beskrivning över de olika funktioner inom tävling
LydnadLÄNK
BruksLÄNK
Statistik
Statistik över tävlingar LÄNK
Avgifter och arvoden inom SBK
Anmälningsavgifter & centrala avgifter LÄNK
Arvoden inom SBK LÄNK