Patrullhund

Patrullhunden i Hemvärnet

Patrullhunden

SBK utbildar hundar och hundförare

På uppdrag av Hemvärnet inom Armén, Flygvapnet och Marinen utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet.

Patrullhundens uppgifter

Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Hunden är ett suveränt komplement till övrig utrustning i förbandet. När man kombinerar den mänskliga tankeförmågan med hundens överlägsna sinnen har man det utomordentliga hjälpmedel som ett hundekipage kan utgöra.

Den färdigutbildade hunden kan således användas av det militära försvaret vid bevakning och skyddande av viktiga objekt samt av det civila försvaret vid eftersök av försvunna personer.