Medlem

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för ordinarie medlem till SBK består av olika delar.
350  kronor går till förbundet, 45 kronor till distriktet och resterande summa behålls av lokalklubben.
Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.
I medlemskapet ingår sex nummer av tidningen Brukshunden.
Läs mer om de olika medlemsformera på
http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsformer/

Observera att det inte går att lösa medlemskap i Smålandsdistriktet.
Medlemskap kan endast lösas i lokalklubb.