Medlem

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för ordinarie medlem till SBK består av olika delar.
350  kronor går till förbundet, 45 kronor till distriktet och resterande summa behålls av lokalklubben.
Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.
I medlemskapet ingår sex nummer av tidningen Brukshunden.
Läs mer om de olika medlemsformera på

http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsformer/

medlemsutveckling 2013-2014

Medlemsutveckling på klubbnivå t.om 2012 (pdf)

Medlemsutveckling i distriktet t.om 2011 (pdf)