Stadgar

Grundstadgar – sätter ramarna för hela Sveriges Brukshundklubbens verksamhet, både centralt, regionalt och lokalt.
Normalstadgar för distrikt – styr verksamheten för distrikten utifrån grundstadgarna.
Stadgar Smålandsdistriktet – styr verksamheten för Smålandsdistriktet utifrån grundstadgarna
Normalstadgar för lokalklubb – styr verksamheten för lokalklubbar utifrån grundstadgarna.
Normalstadgar för rasklubb – styr verksamheten för rasklubbar utifrån grundstadgana.