Verksamhetsplan 2016 Distriktsstyrelsen

Medlemmar
Det totala medlemsantalet i distriktet har varit relativt stabilt under 2015, med en ökning med 105 medlemmar. Detta känns positivt för distriktets fortsatta arbete.

Information
Vi kommer även i fortsättningen att sprida information genom distriktets hemsida och även via facebook samt nyhetsbrev, vilket gör att våra medlemmar får en snabb information om vad som händer i distriktet. På hemsidan ska vi redovisa alla datum av betydelse, möten med protokoll, aktiviteter, utbildningar mm.

Samarbete distrikt – lokalklubbar – rasklubbar – förbundet – tjänstehundverksamheten – Studiefrämjandet

Styrelsen kommer även i fortsättningen att arbeta med ett förbättrat samarbete mellan distrikt, klubbar och naturbruksgymnasium. Ett utökat samarbete med Studiefrämjandet har gett positivt resultat under året. Samt att vara aktiv för att sprida information i samhället.

Målsättningar

  • Vara lyhörda för medlemmars önskemål.
  • Utbilda och vidareutbilda instruktörer och lärare för att främja en god hundhållning.
  • Arbeta för en positiv medlemsutveckling.
  • Fortsatt arbete att få klubbarna motiverade för engagemang inom tjänstehund.
  • Fortsatt utveckling av rallylydnad.
  • Öka antalet funktionärer inom mentalsidan.
  • Att gå iland med arbetet om värdegrunder

Smålandsdistriktet styrelse
Billy Andersson
ordförande