Verksamhetsplan Styrelsen

Distriktsstyrelsens verksamhetsplan 2017

Medlemmar

Det totala medlemsantalet i distriktet har varit relativt stabilt under 2016, dock med en minskning med 93 medlemmar. .

Information

Vi kommer även i fortsättningen att sprida information genom distriktets hemsida och även via facebook samt nyhetsbrev, vilket gör att våra medlemmar får en snabb information om vad som händer i distriktet.

På hemsidan ska vi redovisa alla datum av betydelse, möten med protokoll, aktiviteter, utbildningar mm.

Smålandsdistriktet ställer sig emot SKK:s förslag om organisationsförändring och kommer att sträva efter att detta inte genomförs.

Samarbete distrikt – lokalklubbar – rasklubbar – förbundet – tjänstehundverksamheten – Studiefrämjandet

Styrelsen kommer även i fortsättningen att arbeta med ett förbättrat samarbete mellan distrikt, klubbar och naturbruksgymnasium.

Ett utökat samarbete med Studiefrämjandet har gett positivt resultat under året.

Samt att vara aktiv för att sprida information i samhället.

Målsättningar

  • Vara lyhörda för medlemmars önskemål.
  • Utbilda och vidareutbilda instruktörer och lärare för att främja en god hundhållning.
  • Arbeta för en positiv medlemsutveckling.
  • Fortsatt arbete att få klubbarna motiverade för engagemang inom tjänstehund.
  • Öka antalet funktionärer inom mentalsidan.
  • Att gå iland med arbetet om värdegrunder
  • Att motverka SKK:s nuvarande  förslag till organisationsförändring och påverka det mot att på  bättre sätt gynna SBK:s verksamhet.

Smålandsdistriktet styrelse

Billy Andersson
Ordförande