Svenska BrukshundsklubbenStudiefrämjandet

TJÄNSTEHUNDSEKTORNSBK Smålandsdistriktet
c/o Ann-Cristin Holm, Ekebo gård
570 72 Fagerhult
Telefon: 0481-740 70
 Mail:sekreterare@sbksmaland.se
 Webbmaster: Linda Johansson