Påminnelse! Tävlingar 2023

Ansökan om tävlingar för 2023 skall ske på följande sätt.

Samtliga tävlingar skall ansökas för hela 2023 i SBK tävling (Rutan: Ny tävling eller Prov). Detta skall vara gjort Senast den 31/5 – 2022. Därefter kan eventuella förändringar ske i samråd med berörda klubbar.

Samarbetet med granndistrikten fortsätter med ett möte i början av juni för eventuella justeringar.

Eventuella frågor kontakta tavling@sbksmaland.se

Med vänliga hälsningar/Tävlingssektorn

KALLELSE TILL DISTRIKTSMÖTE

SBK Smålands lokalklubbar och rasklubbar kallas härmed
genom sina distriktsombud till
medlemsmöte i Smålandsdistriktet.

Onsdagen 18 maj 2022 kl 19.00
på Njudungs Brukshundklubb.

Dagordning för distriktsmötet kommer att finnas under rubrik på hemsidan enligt stadgarna.

Vi bjuder på förtäring.

Anmälan senast 8 maj 2022 till:
sekreterare@sbksmaland.se

Välkomna!

Tävlingar 2023

Ansökan om tävlingar för 2023 skall ske på följande sätt.

Samtliga tävlingar skall ansökas för hela 2023 i SBK tävling (Rutan: Ny tävling eller Prov). Detta skall vara gjort Senast den 31/5 – 2022. Därefter kan eventuella förändringar ske i samråd med berörda klubbar.

Samarbetet med granndistrikten fortsätter med ett möte i början av juni för eventuella justeringar.

Eventuella frågor kontakta tavling@sbksmaland.se

Med vänliga hälsningar/Tävlingssektorn