Höstens distriktsmöte inställt

Höstens distriktsmöte har utgått och kommer att äga rum 21 januari istället.
Detta pga att förbundet vill närvara vid mötet och har inte möjlighet förrän i januari.