Utskick från distriktet

Lite då och då skickas viktig information ut till lokalklubbarna i distriktet. Det finns viss risk att sådana utskick hamnar i skräppostmappen. Under 2017 har fyra utskick gjorts. De gäller domaruppdrag, inmätning av mankhöjd i bruks, utbildning tävlingsfunktionärer samt påminnelse om distriktsmöte. Vänligen kontrollera att utskicken kommit fram till era klubbar. Det är distriktets sekreterare … Continue reading Utskick från distriktet

Distriktsmöte

Påminnelse! Du som ännu inte anmält dig till distriktsmötet på Vrigstad värdshus 21 januari: Ta denna chans att vara med och kunna påverka SBK:s framtid och höra vad Förbundsstyrelsen har att säga. Klicka på rubriken för att se kallelse, dagordning och brev från förbundsstyrelsen!

Utbildning tävlingsfunktionärer

De klubbar i Smålandsdistriktet som vill utbilda tävlingsfunktionärer 2017. – Domare Bruks – Domare Lydnad – Tävlingsledare Bruks – Tävlingsledare Lydnad – Tävlingssekreterare Skall anmäla detta till Distriktets Tävlingssektor på blankett som finns på hemsidan senast 2017-02-15 Plats för kurserna blir de klubbar som har flest anmälda eller i närområdet. Anmälan skickas till e.rosander@telia.com

Statistik och tävlingskalender

På tävlingssektorns sidor har flera uppdateringar gjorts. Förutom 2016 års statistik för bruksprov och lydnadstävlingar har funktionärssidorna uppdaterats. Tävlingskalendern för 2017 finns nu på hemsidan. Listan med domaruppdrag har skickats ut till klubbarna.

Årsmöte

Här finns kallelse till Smålandsdistriktets årmöte den 12 mars 2017. (Länken fungerar inte förrän du öppnat det här inlägget genom att klicka på det.)

Räddningshundskurser 2017

”Förändringar på gång påverkar räddningshundskurser 2017” Läs mer på http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2016/12/raddningshundkurser-2017/ (öppna inlägget genom att klicka på det – sedan fungerar länken)