Verksamhetsplan PR-sektorn 2016

PR-sektorn vill fortsätta att utveckla och förbättra hemsidan med medlemmarna i fokus.

Aktiviteter i distriktet ska annonseras ut i god tid och på ett sådant sätt att alla de som kan vara aktuella för aktiviteten nås.

Det är viktigt att facebooksidan ”SBK Småland” inte ersätter hemsidan utan istället blir ett komplement och ett hjälpmedel att snabbt nå ut till medlemmarna med ny information.

De kanaler som finns ut till våra medlemmar, så som hemsidan, nyhetsbrev, mejlutskick och Facebook, ska fortsätta att vara starka och levande.

PR-sektorn
Robie Aqvilin