Verksamhetsplan Rasutvecklingssektorn utställning 2016

Utställning:

Inför år 2018 har det ansökts om 6 nationella utställningar, av ansökningarna är 2 tillfällen på nya orter.

Övrigt:

Ansvarig RUS Utställning erbjuder lokal/rasklubbarna med viss hjälp som rör planering av inofficiella och officiella utställningar. Ansvarig verkar som ytterst ansvarig CUA (certifierad utställningsarrangör) även om klubben inte har någon egen. Målsättning är dock att varje klubb ska ha minst en utbildad CUA.

RUS vill fortsätta att skapa intresse att utbilda sig inom rasutvecklingssektorns område för kvalitetssäkra avelsutvärdering av raser som ligger under Svenska Brukshundklubbens avelsansvar. Det kan som exempel vara att öka intresset för att ordna utställning genom att förstå anledningen för verksamheten, anordna mentaltest och tillhörande exteriörbeskrivningar. Aktivitet kan inte ske om intresse inte finns.

Utbildning kan ordnas efter önskemål, ex kurs i Anatomi och bedömning, Utbildning CUA (certifierad utställningsarrangör), eller ringsekreterare.

Rasutvecklingssektorn

Angelita Nooni