Ansökan

Ansökan om tävlingar för 2023 skall ske på följande sätt.

Samtliga tävlingar skall ansökas för hela 2024 i SBK tävling (Rutan: Ny tävling eller Prov). Detta skall vara gjort Senast den 31/5 – 2024. Inga klubbar får öppna eller godkänna några tävlingar utan distriktets godkännande.

Därefter kan eventuella förändringar ske i samråd med berörda klubbar.

Samarbetet med granndistrikten fortsätter med ett möte i början av juni för eventuella justeringar.

Eventuella frågor kontakta tavling@sbksmaland.se alternativt lars.hellman65@gmail.com.

Med vänliga hälsningar/Tävlingssektorn

Tävlingslicens

Ansökan om skyddslicens görs på SBK central