Blandad information

Anteckningar från konferenser

Bruksdomarekonferens 2020-02-15Länk

Beskrivning över de olika funktionerna inom tävling

LydnadLänk
BruksLänk

Statistik

Statistik över tävlingar Länk

Avgifter och arvoden inom SBK

Anmälningsavgifter & centrala avgifter Länk
Arvoden inom SBK Länk