Redovisning tävlingar och prov

Redovisningar från tävling/prov ska vara distriktets tävlingsektor tillhanda senast 7 dagar efter genomförd tävling.

Resultat från:

Lydnadstävlingar: Karin Falk, e-post: falkarna@gmail.com

Brukstävlingar: Tävlingsektorn, e-post: tavling@sbksmaland.se