Pr/Info

Välkommen till sektorn för PR/Info.
PR/Info har hand om uppdateringar av hemsidan, vår Facebook-sida och tar emot och vidareförmedlar ansökningar om förtjänsttecken.

Ansvarig Sanne Laursen 070-570 25 09 E-post
Hemsida och Facebook StyrelsenE-post

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan PRLänk

Förtjänsttecken

Förtjänsttecken
Blankett för ansökan Länk

Facebook

Smålandsdistriktet på FacebookLänk

Rollups

Lån av rollups som berättar om vår verksamhetLänk