Valberedningen

SammankallandeMikael Ström070-625 54 33 E-post
LedamotMathias Paulsson 070-640 87 61 E-post
LedamotMonica Matyziak070-332 44 48 E-post