Medlem

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för ordinarie medlem till SBK består av 3 olika delar.
400 kronor går till förbundet, 45 kronor till distriktet och
resterande del (X kronor, beroende på klubb) till lokalklubben.
Klubbavgiftens storlek varierar mellan lokalklubbarna.

Läs mer om de olika medlemskapen och medlemsförmåner på
Svenska Brukshundklubbens hemsida (extern länk)

Observera att det inte går att lösa medlemskap i Smålandsdistriktet.
Medlemskap kan endast lösas i lokalklubb.