Funktionärsförteckningar

Tävlingssektorn vill ha in uppdaterade listor på klubbens funktionärer.
Namn,adress,tel.nr.
  • Tävlingssekreterare
  • Tävlingsledare Lyd.
  • Tävlingsledare Bruks.
Uppdateringarna SKALL vara Distriktet tillhanda senast 17-08-31
Mvh
Erik

Nya anmälningsavgifter fr o m 1 juli 2017

Från och med 1 juli 2017 gäller nya anmälningsavgifter.
För samtliga prov- och tävlingsformer gäller att arrangören kan ta ut ett inomhustillägg upp till 25 kr i de fall man bedömer att arrangemanget kan genomföras inomhus.

Anmäln.avg. Lydnadsklass.
Startklass    150:-
Lyd.klass 1.  250:-
Lyd.klass 2   250:-
Lyd.klass 3   300:-
Anmäln.avg. Bruks
Akl              300:-
Lkl Hkl Ekl   350:-
Ipo
BH               300:-
BSP  BSL      350:-
IPO  IPO FH 600:-

SBK Prov

Vi skulle vilja påminna alla arrangörer av lydnadstävlingar att kontrollera att man har den senaste versionen av SBK Prov och i de fall det krävs uppdatera programmet, eftersom en hel del förändringar gjorts.

Utbildning tävlingsfunktionärer

De klubbar i Smålandsdistriktet som vill utbilda tävlingsfunktionärer 2017.
– Domare Bruks
– Domare Lydnad
– Tävlingsledare Bruks
– Tävlingsledare Lydnad
– Tävlingssekreterare
Skall anmäla detta till Distriktets Tävlingssektor på blankett som finns på hemsidan senast 2017-02-15

Plats för kurserna blir de klubbar som har flest anmälda eller i närområdet.

Anmälan skickas till e.rosander@telia.com

Statistik och tävlingskalender

På tävlingssektorns sidor har flera uppdateringar gjorts. Förutom 2016 års statistik för bruksprov och lydnadstävlingar har funktionärssidorna uppdaterats. Tävlingskalendern för 2017 finns nu på hemsidan. Listan med domaruppdrag har skickats ut till klubbarna.