Minnesanteckningar

Nu finns minnesanteckningar från domarkonferensen i Sävsjö den 19 februari på tävlingssektorns sida!