Rollups

Distriktet har tagit fram 2 stycken rollups (skärmar med bilder och info om Smålandsdistriktets verksamhet)
Dessa kan användas av distriktets klubbar för information vid t.ex. utställningar, Hundens Dag, eller liknande tillfällen.

För information om var de finns för tillfället, ring Sanne Laursen 070/570 25 09 eller skicka e-post till 3.ledamot@sbksmaland.se

Klubbarna ordnar och bekostar själva transporten.
Om man är ute i god tid så brukar man kunna ordna frakten med någon klubbmedlem eller någon som passerar orten där de finns för tillfället!