Funktionärer

Om ni hittar felaktigheter i funktionärslistan så meddela RUS-ansvarig snarast! Vi är tacksamma om vi kan få in samtliga e-postadresser till funktionärerna så kommer det in på listorna.