Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag inför års- och fullmäktigemöten 2021 inom Svenska Brukshundklubbens föreningar

Nya normalstadgar började gälla den 1 juli 2020 med bland annat en ny valordning som ”ställer om” valberedningens arbete för alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben. Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att ”ropa namn från golvet” under pågående års- … Continue reading Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag inför års- och fullmäktigemöten 2021 inom Svenska Brukshundklubbens föreningar

Tävlingar 2021

Tävlingssektorn vill att alla klubbar som inte lagt in nästa års tävlingar på SBK tävling gör detta. Skulle ni vilja lägga till eller ta bort någon tävling för tiden 1 Januari – 30 Juni 2021 måste ni ta kontakt innan 15 Sept. SBK Smålandsdistriktets Tävlingssektor. Erik Rosander Lars Hellman

Tävlingar 2021

Tävlingssektorn vill att alla klubbar som inte lagt in nästa års tävlingar på SBK tävling gör detta. Skulle ni vilja lägga till eller ta bort någon tävling för för tiden 1 Januari – 30 Juni 2021 måste ni ta kontakt innan 15 Sept. SBK Smålandsdistriktets Tävlingssektor. Erik Rosander & Lars Hellman

Uppdaterad information gällande riktlinjer kring Corona 20 juli

SKK:s presidium har tagit del av utfallet mellan det samråd som bedrivits mellan Riksidrottsförbundet och Polisen vilket också medför ändrade rekommendationer för vår verksamhet i positiv mening. Ta del av hela uttalandet via denna länk. https://www.skk.se/contentassets/111b0bfa29ab4b0aa1a25f135971ba0f/uppdaterad-info-om-covid-19—cs-presidium-beslut–20-juli.pdf

Räddningshundsutbildning

Informationsmöte för Räddningshunds utbildning i SBKs regi som börjar i höstNär: 16 och 23 augustiPlats: Attila BK i Skillingaryd, Kl 15.00 båda tillfällen Föranmälan till träffarna krävs då inte för många får komma samtidigt.Mail: ericson@vmomail.seTel 070-5190866 Varmt välkomna! Thomas & Vivvi