KALLELSE TILL DISTRIKTSMÖTE

SBK Smålands lokalklubbar och rasklubbar kallas härmedgenom sina distriktsombud tillmedlemsmöte i Smålandsdistriktet. Onsdagen 18 maj 2022 kl 19.00på Njudungs Brukshundklubb. Dagordning för distriktsmötet kommer att finnas under rubrik på hemsidan enligt stadgarna. Vi bjuder på förtäring. Anmälan senast 8 maj 2022 till:sekreterare@sbksmaland.se Välkomna!

Tävlingar 2023

Ansökan om tävlingar för 2023 skall ske på följande sätt. Samtliga tävlingar skall ansökas för hela 2023 i SBK tävling (Rutan: Ny tävling eller Prov). Detta skall vara gjort Senast den 31/5 – 2022. Därefter kan eventuella förändringar ske i samråd med berörda klubbar. Samarbetet med granndistrikten fortsätter med ett möte i början av juni för eventuella … Continue reading Tävlingar 2023

Tillägg till Regler för Bruksprov

Ett nytt dokument, med resonemang och förklarande texter till Regler för Bruksprov, ligger nu på hemsidan. Utgångspunkten har varit Regelguiden, ett klassiskt dokument som följt oss i över 30 år. Det som har gjorts är att texten har strukturerats om och moderniserats, en del föråldrade anvisningar har tagits bort, tolkningar har finjusterats och en del … Continue reading Tillägg till Regler för Bruksprov

Information till distrikt och rasklubbar om licenshanteringen från 1 april 2022

Klicka och markera länken för att läsa innehållet. https://www.sbksmaland.se/wp-content/uploads/2022/04/Bestammelser_for_licens_2022.pdf https://www.sbksmaland.se/wp-content/uploads/2022/04/Bestammelser_traningslicens_2022.pdf https://www.sbksmaland.se/wp-content/uploads/2022/04/Utbildningsplan_teoriutbildning_2022.pdf Tillägg till Regler för Bruksprov Ett nytt dokument, med resonemang och förklarande texter till Regler för Bruksprov, ligger nu på hemsidan. Utgångspunkten har varit Regelguiden, ett klassiskt dokument som följt oss i över 30 år. Det som har gjorts är att texten har strukturerats … Continue reading Information till distrikt och rasklubbar om licenshanteringen från 1 april 2022