Träning under hundförbudstiden

Nu har besked kommit från Länsstyrelsen i Jönköpings län:https://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/4_prov_tavling/arrangor_allmant/L%C3%A4nsstyrelsernas%20tillst%C3%A5nd/Svar%20fr%C3%A5n%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.pdf

Träning och tävling under hund-förbudstiden 1 mars – 20 augusti

Länsstyrelsen i Jönköpings  län har inte utfärdat något tillstånd för träning och tävling under den sk ”hundförbudstiden” Svenska Brukshundklubben har fortfarande inte fått svar från länsstyrelsen vad detta beror på. Detta innebär att tävling och träning i Jönköpings län tills vidare inte kan genomföras. Angående träningsledartexten på hemsidan så ska detta utredas vidare tillsammans med … Continue reading Träning och tävling under hund-förbudstiden 1 mars – 20 augusti