Tjänstehund

Välkommen till sektorn för Tjänstehund!

Den här sektorn ansvarar för vår verksamhet som vänder sig till samhällsnyttan. De sköter exempelvis utbildning samt prov och tillsyn av räddnings- och bevakningshundar.

Presentation från Tjänstehund Utbildningsdagar 2016:

http://brukshundklubben.se/presentationer_utbildningsdagar

Läs gärna om vår Verksamhetsplan patrullhund 2018

Läs gärna om vår Verksamhetsplan räddning 2018

Utbildning patrullhund
Info/aktuellt

Kontakt
Vill du ha kontakt med någon inom sektorn för Tjänstehund, skicka ett mail till tjanstehund@sbksmaland.se

Tjänstehund
Billy Andersson Mail: tjanstehund@sbksmaland.se
Knektahägnet Farshult 202
570 72 Fagerhult
0481 – 740 70
076-780 41 13

Räddningshund
Thomas Ericson Mail: ericson@vmomail.se
Nederled Lidholmen 2
330 17 Rydaholm
0472 – 251 21
0705 – 19 08 66

Patrullhund
Ann-Christine Holm Mail: sekreterare@sbksmaland.se
Knektahägnet Farshult 202
570 72 Fagerhult
0481 – 740 70
0706 – 31 02 92