Medlemsinformation från Centralt

I april 2024 medlemsinformation så är det lite information om hur det ser ut ekonomiskt.

En del är att Brukshunden inte längre kommer finnas som fysisk tidning resterande nummer för 2024, utan den kommer bara finnas digital.

Information om det ekonomiska läget

Kongressen har under flera år tagit budgetbeslut med ett underskott i resultatet, det vill säga att utgifterna medvetet planerades att överstiga intäkterna.

Några av de beslut som tagits har dessutom varit kostnadsdrivande med miljonbelopp till upphandling av egna IT-system, som hemsida, klubbwebb och SBK Tävling. Att bygga egna IT-system innebär att föreningen blir låst till höga konsultkostnader, och tillhörande underhåll och support av systemen för lång tid framåt.

Samtidigt har Sverige en hög inflation. Den centrala delen av medlemsavgiften har inte höjts på flera år och borde om den skulle följa inflationen ligga på 508 kr för år 2024. Detta har skapat en ohållbar situation. Budgeten för 2024 visade på ett underskott på 7 miljoner. Resultaten för 2022 och 2023, tillsammans med ändrade redovisningsprinciper gör att föreningens egna kapital på bara några år minskat från 20 miljoner till 4 miljoner. Det innebär att vi kommit till en punkt där utgifterna nu behöver balanseras mot intäkterna, för att inte riskera att gå i konkurs.

Ekonomiska åtgärder:

  • Trycker inga fler nummer av Brukshunden under 2024
  • Kongressen i maj blir digital
  • Uppsägningar på kansliet
  • Utskotten får lägre budget
  • Ser över alla fysiska möten
  • Stora neddragningar på underhåll, utveckling och uppdragering av IT-system
  • Neddragning på kommunikationsmaterial
  • Översyn av alla avtal, och anpassningar av dem till den ekonomiska situationen
  • Avslutar podden
  • Kongressen kommer att föreslås höjda medlemsavgifter från 2025 och framåt

Vill ni ha mer information kika in på Svenska Brukshundsklubben

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.