2019 års tävlingar

Nu är det tid att lämna in önskemål om 2019 års tävlingar och prov.
Önskemålen skall vara Tävlingssektorn tillhanda senast 18-04-30 (e.rosander@telia.com)
Mvh
Erik