Allmän info angående SBK Specialsök och SBK Tävling.

Sedan några veckor tillbaka går det att mata in klubbens prov i nya SBK Tävling.

Till en början kommer samtliga PL (provledare) Specialsök vara de som administrerar proven i SBK Tävling. Dessa läggs till av kansliet.

På sikt kommer varje klubb att välja vilka som ska vara betrodda att administrera proven i specialsök och dessa kommer att få benämningen Provadministratör (PL Admin). Det är kansliet som lägger in PL Admin utifrån klubbarnas önskemål. Det kommer att läggas upp en utbildning för SBK Tävling i SBK utbildning.

Proven måste ligga minst 6 veckor före provdatum. Exempel: om du ska ha prov den 1/1 2024 måste det provet ligga öppet i kalendern för anmälan och betalning senast den 20/11. För betalning måste klubben vara ansluten via Stripe, annars blir det via bg/pg. Tre veckor före provdatum stängs provet för anmälan automatiskt. Om det finns platser kvar kan man förlänga anmälningstiden genom att manuellt öppna upp prover för anmälan igen. Därefter måste man stänga provet manuellt.

PM läggs in i SBK Tävling.

Tilldelning av eventuella prioriterade platser och lottning av övriga platser görs i SBK tävling.

Vi räknar med att alla prov efter 1/1 2024 administreras fullt ut via SBK Tävling.

Kom ihåg att lägga in era prov i SBK Tävling.