Ansökan om officiell utställning 2019

ANSÖKAN OM OFFICIELL UTSTÄLLNING 2019
ska göras senast 2016-10-15 till
Angelita Nooni angelita@angelita.se
alt. Rommelsjö 22
560 30 TENHULT

Om det finns klubbar som inte tidigare haft officiell utställning
och är intresserade, så tag kontakt med mig så hjälper jag er att
komma igång.