Ansökningstid för tävlingar

Mail ifrån tävlingsavdelningen om Flyttad ansökningstid för tävlingar kontaktuppgifter för frågor längre ner i mailet

Hej

Se nedan utdrag ur justerat protokoll från SBK:s Utskott för prov och tävlings möte nr 7/2020 (2020-08-31):

________________________________________________________


§ 105
  BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN

g) Ansökningstid för prov/tävlingar till nästa år

Enligt nuvarande bestämmelser ska ansökan om prov/tävlingar till nästa år vara inne senast 15 september året innan för tävlingar som ska arrangeras 1 januari – 30 juni.
Nu i coronatider önskar arrangörer ha längre tid på sig men tanke på alla krav och rekommendationer som finns, så som gamla funktionärer etc. för att hinna rodda i vem som kan döma och vad man ska kunna arrangera.

Utskottet beslutade att flytta fram sista datum för ansökan om prov/tävlingar till 15 november 2020 för tävlingar som ska arrangeras 1 januari – 30 juni 2021.

__________________________________________________________

Vänliga hälsningar
Camilla Hjort


Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 41, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

tavling@brukshundklubben.se

Flyttad ansökningstid för tävlingar