Tillägg till Regler för Bruksprov

Ett nytt dokument, med resonemang och förklarande texter till Regler för Bruksprov, ligger nu på hemsidan.

Utgångspunkten har varit Regelguiden, ett klassiskt dokument som följt oss i över 30 år. Det som har gjorts är att texten har strukturerats om och moderniserats, en del föråldrade anvisningar har tagits bort, tolkningar har finjusterats och en del resonemang har tillkommit.

Regelguiden kommer att återfinnas på SBK:s hemsida. Den kommer att beskrivas som ett dokument som visar hur resonemangen runt våra regler har sett ut historiskt.

UG Bruks ansvarar för det nya dokumentet ”Tillägg till Regler för Bruksprov”. Synpunkter kan sändas till SBK kansli, som förmedlar dem vidare till utskottsgruppen.  

Det nya dokumentet återfinns här è https://brukshundklubben.se/media/qqnohev4/till%C3%A4gg-till-regler-f%C3%B6r-bruksprov_2022-03-27.pdf

/UG Bruks

Information till distrikt och rasklubbar om licenshanteringen från 1 april 2022

Klicka och markera länken för att läsa innehållet.

https://www.sbksmaland.se/wp-content/uploads/2022/04/Bestammelser_for_licens_2022.pdf

https://www.sbksmaland.se/wp-content/uploads/2022/04/Bestammelser_traningslicens_2022.pdf

https://www.sbksmaland.se/wp-content/uploads/2022/04/Utbildningsplan_teoriutbildning_2022.pdf

Tillägg till Regler för Bruksprov

Ett nytt dokument, med resonemang och förklarande texter till Regler för Bruksprov, ligger nu på hemsidan.

Utgångspunkten har varit Regelguiden, ett klassiskt dokument som följt oss i över 30 år. Det som har gjorts är att texten har strukturerats om och moderniserats, en del föråldrade anvisningar har tagits bort, tolkningar har finjusterats och en del resonemang har tillkommit.

Regelguiden kommer att återfinnas på SBK:s hemsida. Den kommer att beskrivas som ett dokument som visar hur resonemangen runt våra regler har sett ut historiskt.

UG Bruks ansvarar för det nya dokumentet ”Tillägg till Regler för Bruksprov”. Synpunkter kan sändas till SBK kansli, som förmedlar dem vidare till utskottsgruppen.  

Det nya dokumentet återfinns här è https://brukshundklubben.se/media/qqnohev4/till%C3%A4gg-till-regler-f%C3%B6r-bruksprov_2022-03-27.pdf

/UG Bruks

Meddelande från Svenska Brukshundklubben!

Byte av medlemssystem

Eftersom vi, som tidigare meddelats, är mitt uppe i byte av medlemssystem kommer vi stänga ner medlem online, www.sbkmedlemonline.se, under en kortare period.

Nedstängningen kommer innebära att det inte går att logga in som förtroendevald på Medlem Online eller som medlem på Mina sidor under denna tid.

Vi ber om överseende med detta och hoppas att övergången ska gå smidigt.

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2022/02/byte-av-medlemsystemSkriv utE-Posta

Ansvarig för sidan: Svenska Brukshundklubben

Senast uppdaterad: 11 februari 2022

Svenska Brukshundklubben byter medlemssystem

Svenska Brukshundklubben byter medlemssystem 

Under perioden då Svenska Brukshundklubben byter medlemssystem kommer det tillfälligt att bli en fördröjning mellan din ansökan om medlemskap och registrering av medlemskap. Detta medför att du inte får ditt medlemsnummer och medlemsavi direkt utan de kommer att skickas ut i efterhand.  

Vi ber om överseende med denna tillfälliga lösning och önskar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna till vår organisation. 

Vänliga hälsningar  

Medlemsavdelningen 

Svenska Brukshundklubben 

För att teckna medlemskap under implementeringen av nya medlemssystemet klickar den nya medlemmen på länken ”Teckna medlemskap (öppnas i nytt fönster)” se bild nedan 

Länk till Bli medlem på hemsidan är samma som det alltid varit: https://www.brukshundklubben.se/bli-medlem/