Distriktets fullmäktigemöte

Preliminärt datum för distriktets fullmäktigemöte planeras till söndagen den 13 juni 2021. Mer information kommer.