Distriktsmöte

Påminnelse! Du som ännu inte anmält dig till distriktsmötet på Vrigstad värdshus 21 januari: Ta denna chans att vara med och kunna påverka SBK:s framtid och höra vad Förbundsstyrelsen har att säga. Klicka på rubriken för att se kallelse, dagordning och brev från förbundsstyrelsen!