Förtjänsttecken!

Nu är det hög tid att söka förtjänsttecken till era funktionärer.

Senast den 15/12-19  ska blanketten vara korrekt ifylld och inskickad per post

till PR-sektorn Sanne Laursen, Storgatan 45 384 30 Blomstermåla.