Inför års- och fullmäktigemöten 2022

Kennelklubben avråder i nuvarande läge från fysiska års- och fullmäktigemöten. Information, rutin för byte från fysiskt till digitalt möte samt svar på de vanligaste frågorna inför kommande års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2022 finns samlade i en FAQ (frågor och svar). Se även föreningens stadgar för mer detaljer; FAQ inför möten 2022. Här finns bl.a. information om hur digitala möten får genomföras under 2022. Års- och fullmäktigemöten kan även enligt generell dispens från Kennelklubben genomföras senare än stadgarna medger, dvs t.om. senast den 30 juni 2022. I övrigt ska stadgarna för aktuell förening efterföljas.

På den här samlingssidan om årsmöten finns allmän information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av.

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.