Information från RUS/RAS konferensen i Södertälje 4-6 november

På konferensen gavs en uppdatering på förslaget kring det nya MT och diskussionen mellan Svenska brukshundklubben (SBK) och svenska kennelklubben (SKK). I kort följande; Vid SBK:s kongress i maj 2016 togs beslut om att gå på projektgruppens förslag att genomföra det nya MT med start från 2017. I september beslutade SKK om oförändrade regler för MT för perioden 2017-2021. Som en följd av detta bestämde SBK i oktober att fortsätta med det “gamla MT” och genomföra provverksamhet med start 2017 på ett antal banor runt om i landet. Mer om detta finns att läsa på;
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2016/10/information-om-forbundsstyrelsens-beslut-7-oktober-gallande-mentaltest-mt-/

Vidare togs det upp hur arbetet pågår med kvalitetssäkringen av MH/MT banor runt om i landet. I smålandsdistriktet är det Carina Melanoz som är kvalitetsgranskare, i dagsläget har ca hälften av banorna granskats och arbetet med detta kommer att fortsätta under 2016-2017.

Mentalsektorn Smålandsdistriktet

Det här inlägget postades i RUS. Bokmärk permalänken.