Information om Stripe –

Information om Stripe – online betalning i SBK Tävling mail från Tävlingsavdelningen Kontaktuppgifter längre ner i mailet

Sändlista: Detta mail går ut till alla arrangörer i SBK Tävling, SBK distriktens- och rasklubbarnas tävlingsavdelningar samt SHU och SKK.

Hej,

Sedan våren 2020 har vi lämnat Dibs som online betalning och har övergått till en ny betalningslösning via Stripe.

I bifogad fil får ni information om detta. LÄNK

Vänliga hälsningar
Camilla Hjort


Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 41, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

tavling@brukshundklubben.se