KALLELSE TILL DISTRIKTSMÖTE

SBK Smålands lokalklubbar och rasklubbar kallas härmed
genom sina distriktsombud till
medlemsmöte i Smålandsdistriktet.

Onsdagen 18 maj 2022 kl 19.00
på Njudungs Brukshundklubb.

Dagordning för distriktsmötet kommer att finnas under rubrik på hemsidan enligt stadgarna.

Vi bjuder på förtäring.

Anmälan senast 8 maj 2022 till:
sekreterare@sbksmaland.se

Välkomna!