Kongress 2017 Handlingar och protokoll

Nu finns protokoll och övriga handlingar från årets kongress här (öppna först det här inlägget genom att klicka på det – sedan fungerar länken).