Medlemsmöte

Medlemsmötet i Smålandsdistriktet flyttas till december.
Tid och plats meddelas senare.