Minnesanteckningar KUL-träff

På utbildningssektorns sida finns nu minnesanteckningar från KUL-träffar den 8 och 15 maj.